קראו את מילות השיר עץ עירוני 
חשבו וכתבו: כיצד אנחנו יכולים להפוך את הסביבה לפחות עויינת לעץ ?