פורסם בעיתון "הארץ" 27/06/04 צייר: עמוס בידרמן  

 

                
   משיריה        תודה לך, נעמי
   תרגומים ולחנים        על המדף