מפת האתר  I  מחזור-דף ראשי  I  מחזור פעילויות  I  מחזור משחקים  I  מים פעילויות  I  מים משחקים
פורומים  I  מאגר קבצים  I  מאגר קישורים  I  סקירות מצולמות

למידה בסביבה מתוקשבת מאפשרת שימוש רב באלמנטים ויזואליים ושמיעתיים ופחות ורבאליים וטקסטואליים, אשר כה חשובים לתלמידי החינוך המיוחד, ומאפשרים לצוות המורים "להגיע" לכל תלמיד ולהתאים עבורו משימות לימודיות. במקום לימודים פרונטאליים, למידה אינטראקטיבית באמצעות דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, ומערכי שעור מתוקשבים בסביבה אינטרנטית. בכל שנה אנו בוחרים מספר נושאים רלוונטיים שילמדו באמצעות הסביבה המתוקשבת, כשהסביבה מהווה כלי להקניית תחום דעת נבחר. השנה נבחר נושא קיימות וסביבה ירוקה.

מטרתה של הסביבה להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות, הדרושים לקיום אורח חיים בריא בסביבת החיים שלהם, כגון: קבלת אחריות לסביבה, כל התלמידים יכולים וצריכים להגיע לשליטה בידע ובמיומנויות הנחוצים להם לשם עיצוב התנהגותם ולקיחת אחריות על איכות חייהם.

הסביבה תתמקד בנושאים:

     דף למורה

תכנית איכות הסביבה מיחזור- בי"ס "התומר" נס ציונה

 

 

     

הסביבה הלימודית המתוקשבת מאפשרת תהליכי למידה יעילים ומהנים לשם השגת מטרות לימודיות רצויות.
התכנים בסביבה מאורגנים על פי העקרונות הפדגוגיים שלהלן:

   ==   יצירה של סביבת למידה אינטגראלית המאפשרת זמינות ונגישות מירבית לאמצעים הטכנולוגיים לשם תמיכה בלמידה במהלך התרחשותה.

 

   ==   שימוש בטכנולוגיה לשם הרחבת הסביבה הלימודית מעבר לגבולות הזמן והמקום של הכיתה.

 

    ==  יצירת שיתוף פעולה באמצעות סביבה מתוקשבת בין בית הספר לבין הבית , הקהילה וגורמים רלוונטים נוספים.

 

  ==    פיתוח אסטרטגיות של למידה עצמאית וטיפול במידע .

 

    ==  רכישת מיומנויות המחשב תוך כדי עיסוק בתכנים רלוונטים ומשמעותיים לילדים , יחד עם הוראה ישירה בעת צורך.

 

   ==   התאמת הלמידה לצרכי הלומד , מתן מענה לשונות.

 

    ==  מתן כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות וערכיות  להתנהגות נאותה ברשת .


מיומנויות בתחום התקשוב:

 

1.  עבודה במעבד תמלילים Word.

2.  הצגת תוצרים בתוכנת המצגות Power Point.

3. שימוש בסקר ממוחשב באמצעות אתר מכוורת ו/או גיליון אלקטרוני (Excel).

3. שימוש בפורום ושליחת קבצים – השתתפות בפורום מתאים, שאלת מומחה.

4. עבודה עם תוכנות מולטימדיה שונות ( Movie maker, Photo story, רשמקול, צייר

    ותוכנות גרפיקה שונות).

5. גלישה באינטרנט – חיפוש מידע רלוונטי (הכרת מנועי חיפוש ואתרים שונים).

 

מיומנויות בתחום האוריינות מידענות:

 

1. איתור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל.

2. עיבוד המידע בכתיבה ובציור.

3. מיזוג מידע מתוך אתרים.

4. עבודת צוות.

5. הוראת עמיתים