שבוע מקוון- "מים משאב במחסור" - 2.6.-24.5

 למורה

 פתיח

 מהם מקורות
המים שלנו?

 מהי צריכת
המים בישראל?

 איכות המים

משאב המים בישראל
במחסור - מדוע?

 פותרים את משבר
המים בישראל!

 גלריית ביכורי
 מים וששון

ü "כי בסופו של דבר, נשמר רק את אשר נאהב. נאהב רק את אשר נבין. נבין רק את אשר נלמד" (ב. דיום)

בנייה, כתיבה ועריכה - ירדן גינזבורג 

מהו שבוע מקוון? שבוע מקוון הוא שבוע שהתלמידים יחקרו, ילמדו ויבצעו מטלות מתוקשבות בנושא "מים - משאב במחסור". תוצרי המטלות ישלחו לפורומים באתר "נשמור על הסביבה ונתקיים".  הצוות החינוכי בביה"ס, ינחו, ידריכו, ויכוונו בהוראה מותאמת ותמיכה טכנית ופדגוגית. המטלות לתלמידים בשבוע המקוון יזמנו ניצול רחב של כלים, מאגרי מידע, חשיפה תוך שימוש במקורות מידע מגוונים. הערך המוסף, הלמידה בשיתוף ארצי ומחוזי העובדים על סביבת למידה אחת, היא האפשרות ליצור פעילות שהתוצר שיתקבל מכל אחד מבתי הספר והכיתות המשתתפות הוא רכיב מפאזל. כל הרכיבים יחד, התוצרים של כל הכיתות, ייצרו את התמונה השלמה העונה על מטרת העל של הפעילות.

קהל היעד:  תלמידים, מורים, הורים, מנהלים ולכל מי שהנושא קרוב לליבו.

 

מטרות הפעילות בשבוע המקוון: "תפקיד הטכנולוגיות אינו מתמצה בגיוון והעשרת ההוראה-למידה, אלא בקידום, בתמיכה, בזימון ואפשור פרדיגמת למידה אחרת". רותם א. ואבני ע. (2009)  "המורה המקוון" .

 

חינוך לשמירת הסביבה ולטיפוחה מחייב פיתוח הבנה, מודעות, אחריות אישית וחברתית, כללי התנהגות, ערכים ועמדות כלפי הצורך לשמור על הטבע ולהגן עליו. לשינויים מעשי ידי אדם יש השפעה רבה על  תהליכים במערכת אקולוגית. לאדם יש יכולת ואמצעים טכנולוגיים לצמצם נזקים ולשמור על הסביבה. הקניית ידע מדעי טכנולוגי לתלמידים בתחומים הקשורים לאיכות הסביבה ופיתוח בר קיימא, העלאה למודעות התלמידים את הצורך בפיתוח מחד ושמירה על איכות הסביבה והמשאבים הקיימים לדורות הבאים מאידך.

 

בשבוע המקוון אנחנו נלמד על חשיבות המים לקיומם של החיים על פני כדור הארץ כחלק ממערכת אקולוגית, על מקורות מים בכדור הארץ, מחזור המים בטבע וכדומה . בעית המים בישראל - על המים כמשאב, מקורות המים בישראל, על איכות המים, האם יש חוסר במים, הסיבות למחסור במים, איכות המים, זיהום מקורות מים, שמירה על חופי הים ומניעת זיהום מי הים- השפעת האדם על סביבתו בהקשר לנושא המים, מהם הפתרונות למשבר, מי הרשות הממונה על משק המים בישראל והאם כל אחד מאיתנו יכול לסייע במשבר המים. הדרכים לפתרון מצוקת המים בישראל וכדומה.  על משק המים בישראל, שיתוף התלמידים בשיקולי תועלת אל מול נזק ובמציאת פתרונות מעשיים.  חשיבות  שמירת איכות המים והסביבה, וכיצד כל אחד ואחד מאיתנו יכול לתרום לשמירת איכות המים ואיכות הסביבה.

 

למידה בסביבה מתוקשבת: מאפשרת שימוש רב באלמנטים ויזואליים ושמיעתיים ופחות ורבאליים וטקסטואליים, אשר כה חשובים לתלמידי החינוך המיוחד, ומאפשרים לצוות המורים "להגיע" לכל תלמיד ולהתאים עבורו משימות לימודיות. במקום לימודים פרונטאליים, למידה אינטראקטיבית באמצעות דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, ומערכי שעור מתוקשבים בסביבה אינטרנטית. בכל שנה אנו בוחרים מספר נושאים רלוונטיים שיילמדו באמצעות הסביבה המתוקשבת, כשהסביבה מהווה כלי להקניית תחום דעת נבחר. השנה נבחר נושא קיימות וסביבה ירוקה.

 

מטרתה של הסביבה: להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות, הדרושים לקיום אורח חיים בריא בסביבת החיים שלהם, כגון: קבלת אחריות לסביבה, כל התלמידים יכולים וצריכים להגיע לשליטה בידע ובמיומנויות הנחוצים להם לשם עיצוב התנהגותם ולקיחת אחריות על איכות חייהם.

 

הסביבה הלימודית המתוקשבת  מאפשרת תהליכי למידה יעילים ומהנים לשם השגת מטרות לימודיות רצויות.  התכנים בסביבה מאורגנים על פי העקרונות הפדגוגיים שלהלן: 

 

à        יצירה של סביבת למידה אינטגראלית המאפשרת זמינות ונגישות מירבית לאמצעים הטכנולוגיים לשם תמיכה בלמידה במהלך התרחשותה.

à        שימוש בטכנולוגיה לשם הרחבת הסביבה הלימודית מעבר לגבולות הזמן והמקום של הכיתה.

à        יצירת שיתוף פעולה באמצעות סביבה מתוקשבת בין בית הספר לבין הבית, הקהילה וגורמים רלוונטים נוספים.

à        פיתוח אסטרטגיות של למידה עצמאית וטיפול במידע .

à        רכישת מיומנויות המחשב תוך כדי עיסוק בתכנים רלוונטים ומשמעותיים לילדים, יחד עם הוראה ישירה בעת צורך.

à        התאמת הלמידה לצרכי הלומד , מתן מענה לשונות. 

à        מתן כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות וערכיות  להתנהגות נאותה ברשת.

 

 

 

 

מיומנויות בתחום התקשוב:

 

 1. עבודה במעבד תמלילים Word.
 2. הצגת תוצרים בתוכנת המצגות Power Point.
 3. שימוש בסקר ממוחשב באמצעות אתר מכוורת ו/או גיליון אלקטרוני בתוכנת Excel.
 4. שימוש בפורום ושליחת קבצים – השתתפות בפורום מתאים, שאלת מומחה.
 5. עבודה עם תוכנות מולטימדיה שונות ( Movie maker, Photo story, רשמקול, צייר ותוכנות גרפיקה שונות).
 6. גלישה באינטרנט – חיפוש מידע רלוונטי (הכרת מנועי חיפוש ואתרים שונים).

מיומנויות בתחום האוריינות מידענות:

 

 1. איתור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל.
 2. עיבוד המידע בכתיבה ובציור.
 3. מיזוג מידע מתוך אתרים.
 4. עבודת צוות.
 5. הוראת עמיתים

 

üבתהליך בשבוע המקוון, יש לתת חשיבות : 

 1. נוכחות - בכניסה לפורומים כל תלמיד חייב לכתוב את שמו ושם בית הספר שלו - אין לכתוב שם משפחה או פרטים מזהים.
 2. פורום תמיכה טכנית :בקשות לעזרה בנושאים טכניים ותקלות תוכלו להעביר לפורם תמיכה טכנית.
 3. תקשורת :   התקשורת עימנו תתנהל אך ורק באמצעות הדוא"ל והפורומים.
 4. פורום פעילות ותוצרים = תוצרי היום המקוון: נשמח אם תשתפו אותנו גם באמצעות תמונות אותם תעלו ל"סקירות המצולמות" .
 5. סיכום ותיעוד - סיכום ורפלקציה.

 

ביבליוגרפיה:

 

סביבת למידה מקוונת מאמרים, הרצאות ועוד - דר' אברום רותם

ימים מקוונים מגוונים בחט"ב "גוונים" מאת: אסנת חכם-בוסיס ורונית משיח

הוראה ולמידה מתוקשבות יום מקוון במדעים בחטיבות הביניים, חיפה – דלייה גודמן בהנחיית עידית אבני ומלכה הואש

ארגז כלים - תהליך הפקת יום מקוון, קהילה חינוכית פ"ת

רותם א. ואבני ע. (2009) שלבי התפתחות מקצועית-אישית ממורה למורה מקוון. "המורה המקוון"

 

חזרה לדף הבית  מנהלות האתר - ירדן גינזבורג, איילת יששכר, אילנה אוסטפלד, אודי יוליס - גולשים למחוז מרכז
בהנחייתה של רינה כהן - מדריכה ארצית לתקשוב בחנ"מ - גם נחל זורם הוא טיפה ועוד טיפה
 
kyamot@gmail.com