כיצד נקלטים   בקדמה

 

תהליך הקליטה והמיון בכפר מורכב מכמה שלבים:

 

·       בשלב הראשון על העו"ס מהקהילה, שהינו הגורם המפנה לשלוח אינפורמציה על הנער/ה.

חשוב שהאינפורמציה תכלול:

-        דו"ח סוציאלי מפורט.

-        איבחון פסיכולוגי עדכני.

-        דו"ח חינוכי – לימודי ממסגרות חינוכיות קודמות (כולל דו"ח מהפנימיות בעבר).

-        דו"חות נוספים במידת הצורך.

 ·       בשלב שני לאחר קבלת האינפורמציה מוזמנ/ת הנער/ה למפגש הכרות ראשון (אינטייק) בפורום ההורים והגורם המפנה.

 ·       בשלב השלישי מוזמן הנער לאורחות בכפר הנוער קדמה –

חשוב לציין שיש שני סוגי אורחות:

1.     אורחות מרוכזת בת יומיים בה נערכים כל האבחונים והפעילויות בהקשר הזה. לרוב אורחות זו נערכת בתקופת הקיץ לקראת קליטה בשנת הלימודים הבאה.

2.     אורחות ארוכה יותר שנערכת במהלך השנה המתקיימת בקבוצה אליה החניך אמור להצטרף.

 ·       בשלב הרביעי לאחר תום האורחות מתכנסת ועדת קבלה בנוכחות ההנהלה וצוות הקליטה ומחליטים על קבלה / אי קבלה לכפר הנוער    

 ·       החלטה על קבלת הנער/ה לכפר הנוער קדמה תהיה בהתאם ליכולת הכפר לתת מענה לצרכיו השונים.