תלמידים אקסטרניים - ילדי חוץ


 

בבית הספר לומדים ילדי חוץ (אקסטרניים).

התלמידים מגיעים לבית הספר בבוקר ובסוף היום חוזרים לבתיהם, בהסעה על ידי הקהילה.

בכפר, התלמידים מצטרפים לקבוצות ויכולים להשתתף בפעילות הפנימיה.

בימים אלה מתכננים פתיחת פנימית יום, במסגרתה ישארו התלמידים אחרי שעות הלימודים

להכנת שיעורי בית והשתתפות בחוגים.

התלמידים יחזרו לבתיהם לפנות ערב.

                                                                                                                                          חזרה לדף הבית