הסטוריה ב' 

   
   

 

 

 

 

   
      טוטלטריות אנטישמיות ושואה    

 

 

 

   

 מאפייני המשטר הטוטליטרי

 

   
     משטר סטליניסטי ברוסיה    
         
         
     המשטר הנאצי בגרמניה