יוזמות חינוכיות מאפשרות בנוסף לקיים לצייד את הלומדים בכישורים הנדרשים לפיתוח חשיבה יצירתית וחדשנית. יוזמה חינוכית היא תהליך של איתור הזדמנויות וניצולן באופן חדשני, המוביל ליצירת ערך מוסף לבית הספר. מטרת היוזמות לפתור קשיים שהתעוררו בתהליכי הלמידה ומגבירה את המוטיבציה והסקרנות של התלמידים.

טיפוח יוזמות פדגוגיות בקרב הצוות בא לידי ביטוי באמצעות מספר מיזמים:

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

תוכנית

הסבר

שכבת גיל

קורסי בחירה

בקורסי הבחירה התלמידים נחשפים לתחומי עניין שונים ומגוונים שאינם בתכנית הלימודים תוך בחירה אישית של הקורס בו התלמיד רוצה להשתתף. 

תלמידי כיתות ב'-ו'

בי"ס רוקד

במהלך השנה נחשפו תלמידי ביה"ס הרוקד למגוון ריקודים בשיעורי הבחירה ובשעה פרטנית, הריקודים כוללים ריקודי זוגות, שורות וריקודי מעגל ,התלמידים המשתתפים ייקחו חלק בכנס "ביה"ס הרוקד" המתקיים מדי שנה מטעם משרד החינוך ועיריית אשקלון בשיתוף מחלקת הספורט.

תלמידי כתות ג'-ד' וחלק מבנות שכבה ו'

אני קורא

תלמידים שסיימו את רכישת הקריאה מגיעים בכל יום שישי לחדר המנהלת, מקריאים קטע שנבחר ע"י המנהלת, נבדקת ההבנה והתלמיד מקבל תעודת הערכה על הישגיו. (לעורר מוטיבציה בקרב כל תלמידי השכבה)

תלמידי כיתה א'

 

עיתון בית ספרי

עיתון ביה"ס משקף את העשייה החינוכית הענפה בבית הספר בהיבטים השונים, ומשלב כתבות שירים, סיפורים מהכיתות השונות. פרי כתיבתם של תלמידים ומורים.

כלל תלמידי ביה"ס והקהילה

קבוצת "נאמני מוח"

נאמני מוח מיישמים שיטת "תרגילי מוח" בכיתות. המטרה- לפתח באמצעות התנועה וההדמיה את הקשרים בין מרכזים במוח, כדי לשפר את יכולות הלמידה: קשב וריכוז, זיכרון, ארגון, מוטיבציה, ביטחון עצמי.

נציגים שכבות ג'-ו'

 

מרח"ב

תכנית מרח"ב נותנת מענה העשרתי וטיפולי לאוכלוסיית תלמידי בית הספר המוגדרים כתלמידים בסיכון. במסגרת התכנית ניתן מענה דרך תכניות העשרה כגון שחמט, תיאטרון, מחול, וכן ניתן מענה טיפולי דרך תרפיות כגון תרפיה באמנות, טיפול ע"י פסיכולוגית ותרפיה בבע"ח. במקביל ישנו ליווי של משפחות ע"י עובדת סוציאלית.

כל שכבות הגיל

שולחן עגול

אחת לחודש מתקיים מפגש בחדר המנהלת עם נציגי הכיתות על מנת לשפר את הדיאלוג הבית הספרי ולאפשר מעורבות התלמידים בעשייה הבית ספרית. במפגש התלמידים משתפים בחוויה האישית שלהם בבית הספר ומציעים רעיונות ליוזמות שונות בבית הספר.

תלמידי כיתות ג'-ו'

 

מיל"ת

תוכנית מיל"ת- מסגרת לימודית תוספתית, שמטרתה קידום הישגים וצמצום פערים לימודיים בתחום השפה והמתמטיקה. תוך יצירת קשר אישי רגשי המעצים את אישיות התלמיד מבחינה רגשית וחברתית.

- תלמידי שכבה ג'

 

הקשר הרב דורי

תכנית הקשר הרב-דורי בונה גשר ערכי בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידים לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית.

תלמידי כיתות ה'-ו

 

תעצומות

התכנית שמה דגש על חיזוק הקשרים החברתיים והמיומנויות החברתיות בכיתה. במסגרת התכנית מחנכות הכיתה עובדות באופן שוטף בתכנית חינוכית המחזקת את המיומנויות החברתיות בכיתה. במקביל תלמידים אשר אותרו ע"י המחנכות כבעלי קשיים חברתיים מקבלים מענה בקבוצה מצומצמת לחיזוק המיומנויות החברתיות.

תלמידי כיתות ד'

מפגשים עם חברי מועצת תלמידים

מועצת התלמידים מייצגת את כלל התלמידים בבית הספר כלפי ההנהלה. חברי המועצה הם שותפים בגיבוש אורח החיים בבית הספר כנציגי התלמידים. בנוסף, מועצת התלמידים מייצגת את בית הספר, נציגים במועצות התלמידים מבטאים את עמדותיהם של התלמידים בבית הספר מתן אחריות לתלמיד והפיכתו לשותפים ולמעורבים תוך מיקומם במרכז כדי לסייע בהטמעת התכנית חברתית ערכית הבית ספרית.

תלמידי כיתות ד'-ו'

 

דיבייט

"דיבור בציבור"- בנושא 70 שנה למדינת ישראל- שיפור ביכולת העברת מסרים מול קהל.

תלמידי כיתה ה', ו'

שיר של יום

בכל יום בתחילת היום  אנו שרים עם התלמידים כך בסוף שנה יהיה בידנו נכס : עשרות שירים עבריים ויהודיים. תהליך לימוד השיר בכתה יכלול לימוד הטקסט , הכרות עם משוררים , היסטוריה , זיקה לארץ ישראל ושיח על נושאים אקטואליים וערכיים העולים מהם .

כלל התלמידים

חדר מורשת 

יוזמה חינוכית שעלתה כצורך בית ספרי לנושא 70 שנה למדינה. מרכז למידה וחדר אינטראקטיבי בנושא מורשת ותרבות ישראל. בכל שנה תכני החדר ישתנו בהתאם לנושא המרכז.

כיתות ג-ו

 

גינה לימודית

למידה חוץ כיתתית , חווייתית שמטרתה לחשוף את הלומד לתהליכים ותופעות כפי שהם מתרחשים במציאות בהלימה לתכנית הלימודים.

שכבה ג' ו ה'

 

חווה חקלאית

יציאה מבית הספר לחווה החקלאית הכוללת   המאפשרת לתלמידים מגוון של פעולות בענפי מדעי החקלאות השונים. התלמידים לומדים בסביבות למידה שונות: בכיתה, בגן הירק, בשטחי הנוי, בחממות, בסככות, בחלקת צמחי מרפא, בחלקת פרחים, במטעים, בפינת החי ובמרכזי למידה העוסקים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.

שכבה ד

 

מידענות

הכשרת לומד עצמאי, המשתמש במחשב ובתקשורת כאמצעים בתהליך הלמידה:

לאיתור ולהשגת מידע, לעיבוד מידע, להערכתו, לגיבושו, להצגתו ולייצוגו באופנים שונים

שכבות הי-ו'

 

תערוכות מתחלפות

תערוכות של יצירות לפי הנושא הנלמד או לפי החג המסורתי. תערוכות בית ספריות בנושא מסוים . 

המטרה- לתת הערכה ליצירות של תלמידים , לתת השראה וחשק אמנותי לתלמידים אחרים.

תלמידי כיתות א' - ו'

 

אורח חיים בריא

שגרירי בריאות תלמידי מועצת תלמידים ד'-ו' התכנית כוללת פעילויות שונות ומגוונות במטרה לקדם את נושא הבריאות והעלאת המודעות בקרב כלל תלמידי בית הספר "לאורח חיים בריא".

תלמידי כיתות א'-ו'

 

קמפוס הורים

הורים מלמדים בכתות. מטרת התכנית לשתף את ההורים בעשייה הבית ספרית תוך "ניצול" הידע/ היכולות/ הכישורים והמומחיות של ההורים בתחומי דעת שונים והבאתם לתלמידי הכיתה.

תלמידי כיתות א'- ו'

 

הוראה מתקנת

הקניית הקריאה לתלמידים תת משיגים בקריאה, חיזוק הבנת הנקרא.

תלמידי כיתות ב', ג'

                             

מנתחת התנהגות

תלמידים וכיתות נבחרות עפ"י צרכי המערכת בהתאם למפות ההתבוננות מנתחת ההתנהגות נותנת מענה לצרכים פרטניים וכיתתיים העולים בתחום ההתנהגותי. עבור תלמידים אלו נבנית תכנית התנהגותית מותאמת בשיתוף מחנכת הכיתה לחיזוק התנהגויות רצויות והכחדת התנהגויות שליליות. 

 

נגינה בחליל צד

קבוצת תלמידים מכיתות ד' שלומדת נגינה בחליל צד.

תלמידי ד'

נשק וסע

מיזם שיופעל על ידי הורים מתנדבים מכל הכיתות, שינחו העלאה והורדת תלמידים על פי החוק והנהלים בשעות הבוקר.מטרת המיזם לחנך את ילדנו להתנהגויות בטיחותיות ולשחרור את עומס התנועה הכבדה בשעות הבוקר.

כלל התלמידים

נבחרות כדורסל

כל שבוע מתקיים אימון לנבחרת הבנים ולנבחרת הבנות. המטרה- לשמור על כושר משחק, לעבוד על שיתוף פעולה בין השחקנים והשחקניות, לתרגל תרגילים ומיומנויות קליעה, כדרור ומסירה ולהצעיד את הנבחרות לאחד מהמקומות הראשונים בטורניר בין בתי הספר.

שכבות ה'-ו'

פר"ח

חונכות סטודנטים באופן פרטני וקבוצתי בבית התלמיד או בבית הספר. החונכות מאפשרת לתלמידים לחוות חוויה של בוגר משמעותי אשר רואה אותם באופן אישי ונותן מענה לצרכים רגשיים ולימודיים, ובכך מצמיח אותם.

תלמידי כיתות ג'-ו'

אמירים

להעמיד בפני התלמידים המצטיינים  אתגרים ומשימות המאפשרים להביא לידי  ביטוי את כישוריהם ונטיותיהם.

*להכשירם לצרוך מידע חדש באופן יעיל וביקורתי.

*לחזק מיומנויות שתאפשרנה  לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות  ולהעז  להיות פורצי דרך ומובילים.

תלמידים מצטיינים משתתפים בקורסים בתחומי דעת שונים, כגון: מדעים, חברתי ערכי, מתמטיקה, לשון, אומנות, פילוסופיה, בהם נחשפים לתכנים שאינם  בתכנית הלימודים.

תלמידים מצטיינים  כיתות ד'-ו'

משעולים, עולים, יע"ל

                                            

התכנית מיועדת לתלמידים אשר לא נולדו בישראל, לומדים בכיתות ג'- ו'  וכבר אינם זכאים להקצאה ייחודית של שעות לעולים. כל קבוצה מונה 5 תלמידים. "משעולים" – שיפור עברית לעולים ותיקים. הלמידה מתמקדת בהקניית מיומנויות למידה בטקסטים הלקוחים ממקצועות הלימוד ואסטרטגיות למידה יעילות לשיפור ההישגים הלימודיים של התלמידים. סיוע לימודי כמו סיוע בשיעורי בית, חזרה למבחנים. בנוסף, ניתן מענה חברתי ורגשי במידת הצורך. כל זאת במטרה לשלבם בצורה המיטבית במערכת החינוך ובחרה הישראלית.

                                                                                         

כלל התלמידים