תמונה קשורה
                                                                
     תמונה קשורה

ראש וועד ההורים -סהר שליקר
 

 

מצגת הנהגת הורים ספטמבר 2017 כוכב הצפון