מחנכת  הכיתה :קטי בוקובזה                      

 

 

        
     
 

מה חדש?

חודש כסלו

ערך:שונות

פתגם:"אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו:

   

,  

 
 
 
 
 
   חשוב לדעת!

 

 

 

 

 

 .