מחנכת  הכיתה :        

ריטה              

 

 

                                                     
      

 

 
     
 

מה חדש?

 

   

                                                                               

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

  חשוב לדעת!

 

 

 

 

 

 .