מחנכת הכיתה:   

 

 קבלת הורים ביום :

                                                           

 
 

 

                                                 

 

        

   

                

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

 
 
                                                                               
 

 

 

 

                                                           

            

 

 

 

 

                                       
           חשוב לדעת!