מחנכת הכיתה: 

                                                   

 
 

 

                                                 

 

     

   

        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

 
 
                                                                               
 

 

 

     

 

 

 

 

          
           חשוב לדעת!