מחנכת הכיתה: 

                                                   

         

                              

                                               

     

   

        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

 
 
                                                                                  
                                               
 

 

 

 
     

 

    
          חשוב לדעת!