מחנכת הכיתה:   שני סופר

 קבלת הורים ביום 

                                                         

         

      

                        

                                              

     

 

 

        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

 
 
                                                                                  
                                               
 
 

 

                                         

 

 
                       

 

 

                 
          חשוב לדעת!