מחנכת הכיתה: 

                                                   

             

      

                                             

     

 

 
        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

 
 
                                                                                                                                
 

 

     

 

    
          חשוב לדעת!