* united animation - free animations gif & clipart *
				יונייטד אנימציות - אנימציות להורדה חינם                     

  

     

          מחנכת הכיתה: 

גואטה מור      

      

 

                                                      

     
 
                                    
        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

עבודה במורשת

"שנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל".

 

השנה נשלב בבית הספר את הנושא "שנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל".
7 עשורים מספרים את סיפורה של מדינת ישראל על כל רבדיה ההיסטוריים והאנושיים.
במסגרת הנושא נתייחס לחקר העבר והוקרה על ההווה.

ראשית עליכם לבחור נושא הקשור למדינת ישראל לאורך ההיסטוריה.

מתוך הנושאים שהעלנו בכיתה.

כדוגמת: אישים. המצאות ישראליות, זוכי פרס נובל, מלחמות ישראל, נשים פורצות דרך, נשיאי המדינה, רמטכ"לים, מוזיקה ישראלית, מדע, שירה ,אמנות ועוד...

לאחר שבחרתם נושא שמעניין אתכם, עליכם לתכנן את הרצאתכם בכיתה. כיצד תעבירו אותו לכיתתכם בדרך מעניינית ומלמדת.

כל נושא יעבור דרכי לאישור.

ב ה צ ל ח ה

מור.

 
 
                                                                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    

 

 

 
    

 

          חשוב לדעת! 
  

 

עבודה במורשת

"שנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל".

 

השנה נשלב בבית הספר את הנושא "שנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל".
7 עשורים מספרים את סיפורה של מדינת ישראל על כל רבדיה ההיסטוריים והאנושיים.
במסגרת הנושא נתייחס לחקר העבר והוקרה על ההווה.

ראשית עליכם לבחור נושא הקשור למדינת ישראל לאורך ההיסטוריה.

מתוך הנושאים שהעלנו בכיתה.

כדוגמת: אישים. המצאות ישראליות, זוכי פרס נובל, מלחמות ישראל, נשים פורצות דרך, נשיאי המדינה, רמטכ"לים, מוזיקה ישראלית, מדע, שירה ,אמנות ועוד...

לאחר שבחרתם נושא שמעניין אתכם, עליכם לתכנן את הרצאתכם בכיתה. כיצד תעבירו אותו לכיתתכם בדרך מעניינית ומלמדת.

כל נושא יעבור דרכי לאישור.

ב ה צ ל ח ה

מור.