* united animation - free animations gif & clipart *
				יונייטד אנימציות - אנימציות להורדה חינם                     

       

 מחנכת הכיתה: 

קבלת הורים :

                                                   

      

 

                                                      

     
 
       
        

  

  מה חדש?

בשבוע שעבר נערך מבחן

צומת בשפה, במסגרת ההכנה

למבחן המיצ"ב שיערך בשנה

הבאה.

נערכו מיפויי קריאה לכל ילד.

על פי הממצאים עלו קשיים בקריאה.

לאור הממצאים הוכנה תכנית

האצת קריאה.

אני מבקשת את שיתוף הפעולה של

ההורים בתרגול הקריאה בבית,

על מנת לשפר את הקריאה בכיתה.  

   

 
 
                                                                              

 

 
 
 
 
 
    
 

 

 
    

 

          חשוב לדעת! 
  

ערך החודש: שונות.


קבוצת השווים שבה מתרחשים תהליכים לימודיים וחברתיים הינה קבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה מזה בהיבטים מגוונים, כמו: צרכים, משאלות ושאיפות, תפיסות עולם, דעות ורצונות, מראה חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות, תחביבים, מסורות ותרבויות.