מחנכת הכיתה: רינת חזקי

                                                      

        

      

                                                        

     

 

 
        

  

  מה חדש?

  

 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 

 

 
                                                                          
 
 
    

 

 

 

 

 
    

 

          חשוב לדעת!