* united animation - free animations gif & clipart *
				יונייטד אנימציות - אנימציות להורדה חינם                                                     

 מחנכת הכיתה:אלינה

קבלת הורים : יום חמישי שעות 14:20-15:00

                                                      

        
 

      

                                                        

     
 
                                                                                                                                                       
        

  

  מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

תרגילי כושר למוח!

 תודה רבה לאלה המנחה לנאמני כושר למוח אמילי וליאור

שיר בוקר בכל שבוע

עבודה בקבוצות עמיתים

קריאת  בוקר

תפקיד לכל תלמיד

 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
    

 

 
    

 

          חשוב לדעת!   
   

ערך החודש: כסלו.


קבוצת השווים שבה מתרחשים תהליכים לימודיים וחברתיים הינה קבוצה הטרוגנית שחבריה שונים זה מזה בהיבטים מגוונים, כמו: צרכים, משאלות ושאיפות, תפיסות עולם, דעות ורצונות, מראה חיצוני, תכונות אופי, יכולות וכישרונות, תחביבים, מסורות ותרבויות.