* united animation - free animations gif & clipart *
				יונייטד אנימציות - אנימציות להורדה חינם                                               

 מחנכת הכיתה: אפרת רותם

קבלת הורים : יום שישי בתאום מראש

                                                                 

        
 

      

 

                                                        

     
 
 
 
                                                                                                                                                       
        

  

  מה חדש?

למדנו את יחידת ההוראה " שירת הטבע" של לאה גולדברג.

הילדים שיתפו פעולה ושלחו תמונות מתאימות.   

 
 
                                                                                  
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                  

 

 

 
    

                

          חשוב לדעת!   
   

תאריכי מבחנים:

14.11.18-מבחן בלשון.

22.11.18- מנהלת מדעים

29.11.18- מבחן בספרות.

2-3.12.18- הערכה חלופית תורה.

12-13.12.18 הערכה חלופית מורשת.

19.12.18- מבחן במולדת.