מחנכת הכיתה:

קבלת הורים:                                                                          

                                                                                                                    

  

 

                                                       
                   
                                                                                                                                              
   

מה חדש?

 

                                                                         

  
                                            
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    

 

      חשוב לדעת!