מחנכת הכיתה: 

קבלת הורים:                                                      

                                                                                                                    

  

 

                                                  

    

      

                                                                                                                                      

   

מה חדש?

 

 

   

                                                                      

  
    
 
            
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    

 

 חשוב לדעת!