מחנכת הכיתה:   

                                                                                                                      

            

                                                    

    

      

 

                                                                                                                        

   

מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

 

   

                                                                      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    

 

          חשוב לדעת!