פרויקט בית הספר

עם חטיבת-הביניים "רונסון"

נושא "ט''ו בשבט צמחים וציונות

                                                                                     

          

נושא - "ט"ו בשבט" - שונות גנטית בצמחים