מגוון ביולוגי - סיור בקמפוס טבע

 

                                                                  רשמים בעקבות סיור 

 

 תמונות בעקבות סיור

חוקרים - ממציאים ומגלים                                                     

 

 

                                                               

 

 

מגוון ביולוגי - תמצית התוכנית                                                  

 

מינים פולשים - שיטה כחלחלה  

מינים פולשים - מיינה מצויה

מינים פולשים - מיינה 2

רביית צמחים