פעילות של חברת החשמל

 

  

 

 

  מצגת                 

''נתיב האור'' 

       

     מצגת

''זהירות חשמל''