שכבה ו

ברוכים הבאים למרחב של שכבה ו 

 

עבודות תלמידים      

 
מגוון ביולוגי - טל ושקד - ן1

הפקת אנרגיה חשמלית - עבודות

הפקת אנרגיה חשמלית על ידי ביקוע גרעיני.pptx

הפקת חשמל - מיקה ומאיה.pptx

הפקת חשמל-רוח ניקול מישל וריטה ו-2 (1).pptx

 

                                                 

להורים ולתלמידים שלום!
יחידת הלימוד "מדע וטכנולוגיה לכיתה ו" מעמיקה את ההיכרות עם תופעות ועם תהליכים בסביבה הטבעית, המלאכותית והחברתית בגישה מערכתית, תוך התייחסות לקשרים שבין המרכיבים השונים ובין האדם לסביבה.

שערי יחידת הלימוד מבטאים אינטגרציה של יחסי משפיע-מושפע תוך התייחסות להיבטים מדעיים, טכנולוגיים ולהקשרים חברתיים-תרבותיים.

כל שער מאפשר למידה באמצעות קשת רחבה של התנסויות המזמנות פיתוח כישורי חשיבה גבוהים: תצפיות, ניסויים, סיורים, תיכון מוצרים, פעילויות מתוקשבות, ניתוח טקסטים, בניית דגמים ועוד.

                                                                                                                                                                                        

האבקה בטבע

האבקה בטבע עשויה להתרחש באמצעות: רוח, מים, בעלי-חיים (בעיקר חרקים) והאבקה עצמית.

לפניכם סרטון המתאר האבקה בטבע באמצעות חרקים.

האבקה בטבע.pptx

 

עולם מעשה ידי אדם 

הנושא - "עולם מעשה ידי אדם"  עוסק בפיתוחים טכנולוגיים - מעשה ידי האדם. 

מצגת - מעשה ידי אדם