מחנכת הכיתה:           
                                                                                                                    

  

 

          
 
                                                            
    
                                                                             
   

מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

   

                                                                         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

  חשוב לדעת!