מחנכת הכיתה:

קבלת הורים:   

                                                

                                                                                                                      

 

 

                                                
       
                   
                                                                                                                                        
   

מה חדש?

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

 

 

                                                                         

  
         
        
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

 

   חשוב לדעת!