מחנכת הכיתה:

קבלת הורים:                                                                                   

                                                                                                                   

 

                      
                                                    
                   
                                                                                                                      
   

מה חדש?

                                                                   

  
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
    

 

          חשוב לדעת!