סביבת חיים:

סך כל המרכיבים הביוטים (חיים) והאביוטים (דוממים) באזור המחיה של יצור כלשהו (חי או צומח) ויחסי

הגומלין ביניהם. 

 

חזרה לדף קודם