כרטיס הביקור שלנו 

 תפיסה חינוכית של ביה"ס
הצוות החינוכי שלנו
   אריה לובה-אליאב
תקנון בית הספר
  שעורי בית- תפיסה חינוכית ומדיניות
 הלוגו שלנו- מאין ולאן!
   ההשגים שלנו
 חנוכת בית ספר- גזירת סרט
   כתבו עלינו
 טקס חנוכת בית הספר
 סרטון: "ימים צבעוניים בלובה אליאב"