פרוטוקול ישיבות ועד הורים מרכזי          

      

 

 

 
תשע"ח
פרוטוקול אוקטובר 2017

שם הועדה רכזת מובילה מטעם בית הספר
ועדת טיולים מור פרץ דהן
ועדת מידעון שמרית שמריז, יפעת דנוך, דקלה ממן
ועדת חינוך חברתי ותרבות שמרית שמריס, נורית סיסו סגנית מנהלת
ועדת תקשוב דקלה ממן
ועדת ספריה
ועדת קיימות