מתמטיקאים

 

אוקלידס 

 

 

היפאטיה 

 

 

בלז פסקל

 

 

קרל פרידריך גאוס 

 

ארכימדס 

 

 

פיתגורס 

 

 

לאונרדו פיזנו 
(פיבונאצ'י)

 

 

גלילאו גליליי 

 

 

 

ארטוסתנס 

 

 

תאלס

 

יוהן ברנולי 

 

 

אייזק ניוטון

 

 

מחמד אל ח'ואריזמי 

 

 

דיופנטוס 

 

 

אברהם בר חייא 

 

 

לוי בן גרשום 

 

 

 

 מס' שורות על מתמטיקאים

 מתמטיקאים מפורסמים

 מתמטיקאים ידועי שם

 

 ורד סולימן