רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

תכנית ליבה לכיתות א'

 

פריסת המפגשים

מפגשים מס' 1-6

היכרות עם עצמי במעבר ובשינוי

מפגשים מס' 7-10

הכוונה עצמית במצב חדש

מפגשים מס' 11-12

פתרון בעיות

מפגשים מס' 13-18

טובים השניים מן האחד – חברויות

מפגשים מס' 19-22

המשפחה שלי

מפגשים מס' 23-26

להיות תלמידים

מפגשים מס' 27-29

להתמודד במצבי הצקה ואלימות

מפגש מס' 30

אני יודע לשמור על עצמי

מפגש מס' 31

מפגש מסיים