רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי
תכנית ליבה לכיתות ב'


פריסת המפגשים

מפגש מס' 1

מפגש פתיחה

מפגשים מס' 2-8

מודעות עצמית לגוף ולרגשות

מפגשים מס' 9-12

שמירה על הגוף

מפגשים מס' 13-15

שמירה על המרחב האישי

מפגשים מס' 16-19

התחלקות עם חברים

מפגשים מס' 20-21

תקשורת מילולית ואלימות

מפגשים מס' 22-24

מניעת אלימות באמצעות טיפוח יחס כלפי בעלי חיים

מפגשים מס' 25-27

מתמודדים עם בעיות ומקבלים החלטות

מפגש מס' 28

זיהוי והתמודדות עם מצבים מסוכנים

מפגשים מס' 29-30

למידה

מפגש מס' 31

מפגש מסיים