רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

תכנית ליבה לכיתות ד'


 

פריסת המפגשים

מפגש מס' 1

מפגש פתיחה

מפגשים מס' 2-4

למידה

מפגשים מס' 5-8

הכיתה כקבוצה חברתית

מפגשים מס' 9-13

מגדר, סטריוטיפים

מפגשים מס' 14-19

התמודדות עם מצבי לחץ

מפגשים מס' 20-22

דחייה חברתית

מפגשים מס' 23-25

בריונות והצקות

מפגשים מס' 26-31

אנו בודקים את זכויותינו וחובותינו

מפגש מס' 32

מפגש מסיים