רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

          תכנית ליבה לכיתות ג'


פריסת המפגשים

מפגש מס' 1

מפגש פתיחה - ה"אני", פנים וחוץ

מפגשים מס' 2-7

להיות עצמאי יותר

מפגשים מס' 8-14

כישורי חיים על מגרש המשחקים

מפגשים מס' 15-19

העמקת ההיכרות עם עצמי וחיזוק ההערכה העצמית

מפגשים מס' 20-24

להכיר את הרגשות שלי ולהתמודד אתם

מפגשים מס' 25-29

"תקשורת לא אלימה"

מפגשים מס' 30-31

חומרים מסוכנים

חומרים מסוכנים במרחב האינטרנט

מפגש מס' 32

מפגש מסיים