מצגות והפעלות

"כישורי חיים"

 שלוש המסננות

      משחקי הכרות

 כמו דג במים

 תרגילים לביסוס כישורי שיחה

 גדר וכבשה

 שאלות רפלקציה אישית לתלמיד

 אקלים: הצקות ועלבונות

 אקלים: חרם

 אקלים: איומים