רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

תכנית ליבה לכיתות ה'


 

              פריסת המפגשים

מפגש מס' 1

מפגש פתיחה

מפגשים מס' 2-5

הצגת עצמי

מפגשים מס' 6-15

חברות

מפגשים מס' 16-25

פתרון בעיות וקבלת החלטות

מפגשים מס' 26-32

כישורי חיים במסיבה

מפגש מס' 33

מפגש מסיים