תוכנית כישורי חיים היא תכנית התפתחותית מכיתה א' עד יב', הפועלת לפיתוח כשירות רגשית וחברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד במצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה.

             מטרות התכנית:

א. הקניית כישורים ומיומנויות לניהול דיאלוג ולבניית קשר בין באי בית הספר – מורים, תלמידים והורים

                          ב. פיתוח תחושת השייכות

                          ג. חיזוק תחושת המסוגלות להתנהלות מיטבית בשגרת החיים

                          ד. פיתוח היכולת להפעיל שיקול דעת ולעשות בחירות ערכיות ומצפוניות

             ה. טיפוח ופיתוח של כישורים שיעניקו כלים להתמודדות פעילה עם בעיות החיים בהווה, ובעתיד.

             ו. טיפוח כישורים להתמודדות עם תופעות שליליות בחברה ועמידה במצבים שיש בהם סיכון ולחץ.

 

                          

                       העקרונות המנחים להעברת התכנית:

                א. התכנית היא התפתחותית וספיראלית.

ב. התכנית עוסקת בנושאים שונים המותאמים לשלב ההתפתחותי של התלמידים ולגילם.

ג. התכנית מתייחסת לכמה ממדים בתהליך הלמידה – החווייתי-רגשי, הקוגניטיבי (הכולל המללה והמשגה של התהליכים הרגשיים)

והיישומי (תרגום התובנות להתנהגות).

               ד. התכנית תועבר על ידי מחנכי הכיתות.

ה. התכנית מזמנת מפגש בין-אישי בסביבה מוגנת המאפשרת פתיחות וביטוי אישי חופשי ללא שיפוטיות.

ו. בתכנית נעשה שימוש במגוון כלים (פסיכודרמה, ביבליותראפיה, צפייה בסרטים, דיון באירועים, ביטוי בצבע וכד')

ושיטות כדי לאפשר לכל תלמיד לבטא את עצמו בדרך המתאימה לו.

ז. התכנית מחייבת ליווי והדרכה קבועים של המורים על ידי יועץ בית הספר.

ח. התכנית כוללת עבודה סדנאית עם המורים כשלב מקדים לשלב שבו הם מעבדים את הנושאים עם התלמידים בכיתה.

ט. התכנית תבוא לידי ביטוי בחיי היום-יום הבית ספרי. בית הספר יאפשר ויעודד עשיות המחזקות את מסרי התכנית

(לדוגמה: יצירת הזדמנויות נוספות לתרגל מיומנויות וקיום מסגרות נוספות לשיח רגשי בנוסף לשעת כישורי חיים).

                                

בברכה – תמר שטרן – יועצת "לובה אליאב".