רקע תיאורטי, התפתחותי ויישומי

תכנית ליבה לכיתות ו'


             פריסת המפגשים

מפגש מס' 1

מפגש פתיחה

מפגשים מס' 2

עשרים דברים שאני אוהב

מפגשים מס' 3-4

פיתוח חשיבה חיובית

מפגשים מס' 5-7

היכרות עם שינויים גופניים ורגשיים

מפגשים מס' 8-10

משמעות קבוצת הגיל בגיל ההתבגרות

מפגשים מס' 11-14

עישון סיגריות

מפגשים מס' 15-18

חברות בין המינים

מפגשים מס' 19-23

הטרדה מינית

מפגשים מס' 24-25

אני והמשפחה

מפגש עם הורים

מפגש הורים ילדים

מפגשים מס' 26-31

מעברים – איך מתכוננים למעבר לחטיבת הביניים?

מפגש מס' 32

מפגש מסיים