פורום ג' ,  פורום ד'פורום ה'.

בלוג ארגז כלים ואתרים הקישורים שלנו  גלריית התמונות

    

 

תכנית לימודים שכבות צעירות

 אדם ובריאותו

 כדור הארץ והיקום

 מערכות אקולוגיות

עולם מעשה ידי האדם

 חומרים ואנרגיה

 מידע ותקשורת

 עולם יצורים חיים

 

 תכנית לימודים שכבות בוגרות

 מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה
 עולם יצורים חיים
 חומרים ואנרגיה
 מידע ותקשורת
 כדור הארץ והיקום    
 האדם, בריאותו ואיכות חייו    

 

  כניסה למערכת שעות בית ספרית

   

 

 

 

 

מה יוצא דופן בין בעלי החיים ?נמקו את תשובתכם.(כתבו תשובתכם בבלוג )

משחק: פורחים ופעילים באביב- חידות בחרוזים