בי"ס לובה אליאב- מוביל פדגוגיה

במסגרת תכנית מובילי פדגוגיה בית ספרנו בחר לבחון ולחקור את העקרון הפדגוגי :

 למידה רלוונטית משמעותית ופעילה של הלומד באמצעות דיאלוג יצירתי בהקשר תוכני, חברתי, רגשי של הנלמד

על בסיס המודל הקונסטרוקטיביסטי.

כאן תוכלו להיות שותפים לתיעוד התהליך והעשייה החינוכית בבית ספרנו.

 

חזון בית הספר

בית ספר "לובה אליאב" מוביל פדגוגיה

קבוצת מיקוד בנושא למידה משמעותית