אתר כיתה ב2

פורום הכיתה בלוג   מערכת השעות הקישורים שלנו תחומי דעת ארגז כלים ואתרים גלריית התמונות 
 

  פירוט שיעורים

הבלוג שלנו  

הודעות

 

 
 

כניסה למערכת שעות בית ספרית

 

 

 
משחקים ונזהרים בחופש הגדול: קישור 

החופש הגדול

 מילים ולחן: נעמי שמר

הכל אני יכול בחופש הגדול

לצמוח ולגדול בחופש הגדול

ללבוש סינור כחול בחופש הגדול

 וככה לעמול בחופש הגדול

הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול.

 כמעט הכל אפשר בחופש הגדול:

אולי ניסע לכפר בחופש הגדול

לעזור שם בבציר בחופש הגדול

וקצת לקצור חציר בחופש הגדול.

הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול.

אבל הכי נחמד בחופש הגדול

פשוט להיות לבד בחופש הגדול.

 על חולות זהב בחופש הגדול

 לשכב לי ל הגב בחופש הגדול

הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול.