מעבר מהגן לכתה א'

 חוברת לחופש- מתכוננים לבית ספר

  שיר הא'- ב'

 משחקים - מוכנות לכתה א'

  דף הבית הראשון שלי

 אבא ואמא עולים לכיתה א'

  ספרות מקצועית בנושא המוכנות לבית הספר

 המעבר מהגן לביה"ס- אתר משרד החינוך

   יאיר לפיד, ברכה לבנו בכתה א'  "מעריב", 30.8.02