דפי עבודה ומשימות     

     הוראה בשילוב מחשב

  סביבות למידה מתוקשבות

 
 אנגלית               

 היסטוריה ואזרחות

               כרטיסי ניווט לעבודה במחשב
 גיאוגרפיה                ירושלים  מצגות הסברה
 מדעים  
 מיחזור - המלך לוריה
 
 
 
       
 מתמטיקה      
 קריאה      
 ספרות והבעה  
 מצגת סימני הפיסוק
 מצגת מילות קישור
 
 
   
 תורה    בריאת העולם   
 העשרה שפתית      
 העשרת ידע העולם    בעלי מקצוע: טבח, נגר, אופה   

       חגים:

פורים

     
       
       
       
       
       
       
       
 

 

לדף הבית