לפניכם מספר משימות בנושא " האור בחנוכיה"
בחרו אחת מהן

 
       

 

 

 

לפניכם מספר קבצים ובהם רעיונות בנושא " האור בחנוכיה
הנכם מוזמנים להוריד את הקבצים.  

            

הדלקת חנוכיה, בי"ס "אסיף"- אסף הרופא, עינת חשאי

מיכה והחנוכיה, בי"ס "אסיף"- אסף הרופא, מילכה פרדו

בניית חנוכיה: אביבה שמיר באר שבע

 צרו חנוכיה :הכינה טובי נהון באר שבע

כמה נרות בחנוכיה: הכינה טובי נהון באר שבע

חנוכיה שלי: הכינה ירדן גינזבורג

הדלק את הנרות בחנוכיה: הכינה טובי נהון באר שבע

התאמת מספר סודר לפי מספר הנרות הדולקים בחנוכיה- איילת יששכר בית ספר ה"תומר" נס- ציונה.

כתיבת מספר סודר לפי מספר הנרות הדולקים בחנוכיה - איילת יששכר , בית ספר ה"תומר" נס- ציונה.

חקרשת, בחר חנוכיה בתערוכה- איילת יששכר , בית ספר ה"תומר" נס- ציונה.

החנוכיה האישית שלי- איילת יששכר , בית ספר ה"תומר" נס- ציונה