לפניכם מספר משימות בנושא " אור ושיר"
בחרו אחת מהן

     
 

 

לפניכם מספר קבצים ובהם רעיונות בנושא " אור ושיר"

הנכם מוזמנים להוריד את הקבצים.

 

האור בשיר הכין וכתב : ישראל רחמים –רכז פדגוגי ביה"ס "ארזים"

דף הנחיות לשירי חנוכה, ישראל רחמים –רכז פדגוגי ביה"ס "ארזים"

מבחר קישורים לשירי חנוכה: אספה רינה כהן

הנר שלי / נתן יונתן , השלמת מילים. יששכר איילת בית ספר ה"תומר"

הנר שלי/ נתן יונתן ,בחירת תמונה. יששכר איילת בית ספר ה"תומר"

באנו חושך, פעילות בעקבות השיר, ירדן גינזבורג 

2 שירי חנוכה התבלבלו, בי"ס "סיני" רמלה, לאה בניה

3 שירי חנוכה התבלבלו, בי"ס "סיני" רמלה, לאה בניה

5 שירי חנוכה התבלבלו, בי"ס "סיני" רמלה, לאה בניה

אנו נושאים לפידים קישור לפעילות מתוקשבת סביב השיר מאתר צפונט- המלצתה של רותי רון מחוז חיפה