כל רכז כותב את שם התלמיד או איש הצוות שהשתתף ונטל חלק פעיל בשבוע המקוון,

 ניתן לכתוב את שם התלמיד או הכיתה (לחיצה כפולה על השם ובעריכת הטקסט לכתוב את השם הנחוץ)

ניתן לניילן ו....קסם תעודת ההשתתפות תהפוך לסימניה...

להורדת הקובץ לחץ כאן

 

 הכינה: ירדן גינזבורג